Plaatsen brandwerende deuren, plafonds met attest

Introtekst: 
B.R.I.S.bvba is een erkend plaatser van brandwerende deuren en plafonds met attest.

Het nieuwe ontwerp van reglementering zal vooral rond de volgende principes draaien :

- Eigenschappen van brandwerende deuren:

  • Er moeten minimale vereisten opgesteld worden voor onder andere de mechanische eigenschappen en de duurzaamheid van brandwerende deuren en dit volgens de nieuwe Europese normen (herhaald in het nieuwe project van STS 53). In afwachting van een CE-markering, wordt de classificatie van brandwerende deuren verzekerd door het BENOR-ATG-merk.

  

-Controle van de plaatsing van brandwerende deuren:

        Het nieuwe ontwerp voorziet twee mogelijkheden wat betreft de plaatsing van de deuren :

  • indien de deuren geplaatst werden door een niet gecertificeerde plaatser, moet de controle van hun plaatsing uitgevoerd worden door een erkend controleorganisme;
  • indien de deuren geplaatst werden door een gecertificeerde plaatser, moet de controle van de plaatsing gebeuren tijdens de regelmatige controle van het werk van de plaatser in het kader van zijn certificering (bijvoorbeeld het ISIB). Zowel de frequentie als de aard van de controles wordt beschreven in de ontwerptekst.
B.R.I.S.bvba is een erkend plaatser van brandwerende deuren en plafonds met attest.
B.R.I.S.bvba is een erkend plaatser van brandwerende deuren en plafonds met attest.